Personligt avsked


Som anhörig kan man känna oro inför tanken att se den avlidne i sin kista.
Man vill hellre minnas personen i livet.

 

För andra kan ett personligt avsked vara ett mycket värdefullt steg i sorgeprocessen.

Det kan vara en trygghet inför begravningen att veta hur det ser ut i kistan och att den avlidne ser fridfull ut och ligger fint. Detta är ett av flera beslut man som närstående tar i samband med att ordna inför begravningen.

 

Om man som anhörig beslutar sig för ett personligt avsked, anordnas en visning efter kistläggningen. Här får man en möjlighet att för sista gången se den avlidne.

Visningen kan äga rum i ett kapell/bisättningslokal där personal från begravningsbyrån tänder ljus och iordningställer en harmonisk miljö.

 

Önskar man lägga ner en blomma i kistan, ett brev eller andra betydande föremål, kan detta vara ett fint tillfälle att göra det. Andra önskar bara sitta en stund i avskildhet tillsammans med den avlidne och sina egna tankar.

Foto: Anders Bergstrand