Svepning och kistläggning


Efter ett dödsfall infinner sig en stor saknad och ett stort tomrum.
Oavsett om man som anhörig kunnat förbereda sig något inför bortgången på grund av ålderdom eller längre sjukdomstid,
känns beskedet lika definitivt.
Vid plötsligt dödsfall kan den fysiska frånvaron bli chockartat påtaglig.

 

I tomrummet finner man ofta en stark saknad efter just den avlidnes fysiska närvaro. Längtan efter att hålla dennes hand
eller kunna höra dennes röst.
Naturliga funderingar kan vara tankar kring den avlidnes kropp, var den förvaras och hur allt går till därefter.

Vår strävan är att utföra kistläggningen snarast möjligt efter att anhöriga valt kista och tagit beslut om svepning. 

Detta av respekt till den avlidne så denne får komma till sin vila på sin rätta plats, så fort som möjligt.

 

Bland de första beslut man som anhörig tar rör därför kistläggning och svepning (påklädnad). Huruvida den avlidne ska kläs i traditionell svepskjorta eller i sina egna kläder.
En svepskjorta är en vit skjorta med öppen rygg. Från midjan och ner bäddar man med ett vitt täcke.

En svepning med den avlidnes egna kläder kan vara allt från personens favoritpyjamas till en mer officiell klädsel.

Ibland vill man som anhörig även lägga ner något i kistan i form av ett brev, en blomma, en filt eller annan tillhörighet som var betydelsefull för den avlidne.

 

Kistan förvaras därefter i kylrum fram tills begravningen är. Man kan även anordna en visning om anhöriga så önskar, se fliken Personligt avsked

Vill man som anhörig vara med vid svepning och kistläggning för att hjälpa till med att få sin kära anhörig till sista vilan, går det självklart bra.

Foto: Sören Josefsson