Sång och musik


Vid en begravning finns det stor valfrihet för de närmaste att välja musik och sång.

www.kyrkomusik.se finns många förslag på psalmer och orgelmusik. För att lyssna på dessa - tryck på länken, gå till "Musik vid begravning", tryck på den blå texten (Låtens titel).

Under texten som kommer upp på höger sida finns en grå ruta - tryck där och lyssna (Att lyssna är självklart gratis).

Alla stycken som finns föreslagna kanske inte är spelbara i alla lokaler p.g.a de instrument som finns där eller kanske inte bedöms möjliga av t.ex. kantorn att öva in.

Samtal runt vilka stycken som är användbara i ert sammanhang måste därför alltid tas med tjänstgörande officiant och musiker men många gånger kan önskemålen tillgodoses.

 

Om begravningen sker i Svenska kyrkan finns en gudstjänstordning man normalt sett följer. Gudstjänsten inleds och avslutas med instrumentalmusik som oftast framförs på orgel.

Man brukar sjunga en till tre psalmer som man bestämmer tillsammans med prästen.

Utöver detta kan man välja att ha en eller flera solosånger samt musik under avskedstagandet.

Man kan också ersätta solosången med en instrumentalist som t.ex. spelar saxofon, flöjt, violin eller trumpet.

 

Vid en borgerlig begravning finns inga begränsningar. En sådan utformas med stor frihet att välja musik eller sång som ofta framförs av musiker och sångare på plats men även cd-musik förekommer ofta. Man kan arrangera borgerliga begravningar med såväl klassisk musik, psalmer, visor, pop, rock och jazz.

Att välja musik och sång med omsorg är viktigt. För de flesta betyder de inslagen väldigt mycket och valen av sång och musik sätter en stark prägel hur man upplever helheten på begravningen.

Foto: Anders Bergstrand