Kyrklig begravning


Hur begravningsgudstjänsten enligt Svenska kyrkans ordning ska gå till regleras i Den Svenska kyrkohandboken och i Kyrkoordning för Svenska kyrkan.

Det avlidne måste vara medlem i Svenska kyrkan.

Normalt innehåller en begravningsgudstjänst två eller tre psalmer och det finns även utrymme för ytterligare musik eller solosång. Så här ser ordningen ut för en kyrklig kremationsbegravning.

Vid jordbegravningen bärs kistan ut under sista orgelstycket och avskedet sker vid graven där begravningsgudstjänsten avslutas.

Klockringning
Ingångsmusik
Ev solosång
Psalm
Griftetal
Överlåtelsen
Bibelläsning
Psalm
Begravningsbön
Herrens bön
Psalm
Avskedstagande
Slutbön/välsignelsen
Ev solosång
Avslutningsmusik
Klockringning

Foto: Sören Josefsson