Första tiden efter dödsfallet

Hur gör jag när det ofattbara har hänt, när en nära och kär har avlidit?

Det är helt normalt att sorgen känns förlamande och allt som ska tas omhand känns övermäktigt jobbigt.
Det mesta av det som ska göras kan nästan alltid vänta ett litet tag.
Du behöver till exempel inte ta tag i det här med begravningen omedelbart – vänta istället tills du samlat tankarna.
Och även tills du har fått lite stöd och hjälp från din närmaste omgivning.

Den första tiden direkt efter dödsfallet kommer vara omtumlande och chockartad -
vilket är helt normalt när du förlorat någon som stått dig nära.


Hur gör jag nu?

Sorgen behöver tid

Försök inte förtränga de tankar, minnen och känslor under den första tiden efter en närståendes bortgång, utan bearbeta dem i dina tankar och prata om dem så mycket som möjligt. Det är det enda sättet att förstå att det är verkligt det som hänt. Var inte rädd att ta hjälp såväl när det gäller känslomässiga som praktiska saker.

Kontakta släkt och vänner

Kontakta nära släktingar och vänner så snart som möjligt och meddela vad som har hänt. Det är en förmån att ha någon att dela sin sorg med och som man kan prata med. Har du ingen närstående att prata med finns det andra som är beredda att stödja dig. Du kan till exempel kontakta sjukhusprästen, kurator, församlingsprästen eller distriktsläkaren - telefonnummer till din församling och till "jourhavande" finns i telefonkatalogen. Det finns också olika stödföreningar som en kurator kan ge dig mer information om.

Här är ett par stödföreningar om man känner att man vill prata med någon:

- Vi som mist någon mitt i livet - www.vimil.se
- För dig som är närstående till någon som tagit sitt liv - www.spes.se

Saker som kan brådska

Informera

Vilka behöver informeras om dödsfallet?
Utöver de mest närstående så kan det finnas andra som nu är oroliga över vad som hänt och bör informeras.
Det kan t.ex. vara släkt, vänner, arbetsplats eller skola och grannar.
Glöm inte heller att informera eventuell hemtjänst och städbolag.

Det finns en del som du måste ta ansvar för - kanske med hjälp från någon annan närstående.

Tillhörigheter

Tänk på att den avlidnes alla tillhörigheter nu tillhör dödsboet.
Alla dödsbodelägare ska snarast informeras om dödsfallet.

Husdjur

Har den avlidna husdjur som behöver tas om hand?
Se bara till att djuret är i säkerhet, mer permanenta beslut bör kanske vänta.

Post

För att inte riskera inbrott, se till att brevlådan töms.

En skylt om att reklam undanbedes är bra att sätta upp.
Ibland kan det vara aktuellt att göra en adressändring. Detta görs hos Svensk Adressändring.

Bil

Tänk på att flytta eventuell bil för att undvika onödiga parkeringsböter.

Hemmet

Det kan vara att ordna så att någon ser till en bostad som står tom och ordnar med t ex följande;

- Tömmer kylskåp/sopor
- Vattnar blommor
- Förebygg inbrott genom att sätta timer för lampor

Det är viktigt att de anhöriga är överens om vem som ska göra dessa saker!

Om det råder osämja bör du se till att inte gå in i bostaden ensam. Ta med någon utomstående och ta inte med några saker från bostaden.
Om den avlidne hade tillhörigheter på sjukhuset bör du hämta ut dem, om du inte redan gjort det. Kontakta då personalen på avdelningen.

Saker som är mindre brådskande, men viktiga att tänka på

- Sänka värmen
- Hämta ev tillhörigheter på sjukhem/sjukhus
- Makulera ID-kort, pass, körkort
- Samla in ev reservnycklar
- Meddela ev hemtjänst/hemsjukvård
- Återlämna ev handikapphjälpmedel och larm
- Hyresavtal: lägenhet, parkeringsplats, garage
  (1 mån uppsägning vid dödsfall)
- El, vatten, sophämtning och avlopp
- Bokklubbar
- E-mailadresser, facebookkonton, twitter, instagram mm
- Tidningsprenumerationer
- Avbetalningskontrakt
- TV-licens
- Telefoni - mobilt och fast

 

Är du osäker på om det finns tillgångar i boet kan det vara viktigt att stoppa autogiron.

Foto: Sören Josefsson