Borgerlig begravning


Vid en borgerlig begravning finns ingen bestämd ordning för hur begravningen ska gå till.

Den är inte styrd av något regelverk utan med andra ord är ceremonin helt fri till sin form och hur den utformas bestäms av de efterlevande, eller i många fall, den avlidnes önskan.

 

Ceremonin innehåller ofta musik, tal och eventuell diktläsning. Man kan välja en borgerlig begravning även om man är medlem i Svenska kyrkan.

Det är en borgerlig officiant som håller i ceremonin, och ni efterlevande kommer planera den tillsammans med officianten så att ceremonin blir personlig och unik. Det går även bra om någon anhörig eller nära än vill hålla minnestalet.

 

En borgerlig begravning äger oftast rum i ett kapell eller annan lokal utan religiösa symboler.
Det finns heller ingenting som hindrar att begravningen förläggs i det egna hemmet eller annan plats, t ex utomhus, bara det är praktiskt möjligt att utföra.

Foto: Sören Josefsson