Vid dödsfall


En dag i taget – en sak i taget!


Att förlora en nära anhörig kan kännas som att förlora sig själv. 
Den som alltid har funnits där finns inte längre. 

Ett dödsfall väcker många frågor i en situation där de flesta känner att de inte orkar, att sorgen är för stor efter att ha förlorat någon man älskar.
Det är ingen brådska att ringa till begravningsbyrån, men många vill ändå få en snabb kontakt för att få svar på många av de frågor man har. Den första fråga vi brukar få är ”Hur gör jag nu?”

När ni ringer oss bestämmer vi en dag ni kommer till oss på ett besök, där vi tillsammans planerar begravningen, så det blir precis som ni önskar eller som den avlidne har önskat. 
Allt sker i den takt ni vill och vi finns som ert stöd hela vägen.
Känner ni att ni inte vill komma till oss på kontoret så kommer vi självklart hem till er.

Själva planeringen av begravningen är en viktig del i sorgearbetet och under ceremonin får alla tillfälle att ta avsked av en älskad anhörig, vän eller kollega och på så sätt visa sin kärlek, sorg och respekt. 
Sorgen måste både få ta tid och kraft samtidigt som det är många praktiska frågor som måste tas om hand. Det första samtalet med begravningsbyrån brukar ge svar på de flesta frågor, vilket gör att du får hjälp med det som ska göras i samband med dödsfallet och begravningen.

Varmt välkomna att ringa oss dygnet runt.